Category Archives: Ikke kategoriseret

Bæredygtig Business

Som projektleder for Lifestyle & Design Cluster har jeg haft fornøjelsen af at arbejde med mange spændende projekter. I 2016 og 2017 bidrog jeg til udvikling af og undervisning i rådgiverforløbet Bæredygtig Business. På fire 2-dags internatophold gennemgik 26, allerede meget dygtige, rådgivere et challenge baseret udviklingsforløb, hvor de igennem oplæg og tværfaglige co-designforløb blev styrket i at rådgive i grøn omstilling. Det tværfagligt teamarbejde havde virksomhedsudfordringer som omdrejningspunkt og gav anledning til et 360 graders tjek af de deltagende virksomhedens muligheder. Efterfølgende blev der peget på løsningsforslag som virksomhederne tog med sig hjem til videre inspiration og overvejelse.

De frembragt løsninger var en syntetisering af de forskellige rådgivers kompetencer og understregede igen at Grøn Omstilling og Bæredygtige løsninger ikke leveres af et enkelt menneske, en enkel branche eller faglighed, men frembringes ved at samskabe på tværs af silotænkning og fagskel. Det er ikke en let opgave og set med mine øjne er vi i kun i gang med at afdække denne nye måde at arbejde på. Og derfor var det også en fornøjelse at opleve, at de deltagende rådgivere kaste sig ud i denne øvelse og skabte brugbare resultater og efterfølgende indgik i netværk og i en del tilfælde fandt allierede til senere samarbejde.Erfaringerne fra projektet peger på værdien i samarbejde på tværs af brancher og fagligheder, nødvendigheden af synlige værdikæder, nye partnerskaber. Forhåbentligt kan disse erfaringer inspirere andre rådgivere og virksomheder til at igangsætte aktiviteter inden for grøn omstilling eller andre strategiske. Med det håb er der udformet et Inspirations Katalog – som kan hentes her.

På nederste foto ses projektleder Joan Knudsen, LDC og Jørgen Rasmussen, Senior Konsulent, samt deltagere på afslutningskonferencen i Århus.

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret

INVITATION til Grøn omstilling

SMV’er kan få overblik og en smagsprøve på hvad ‘Grøn omstilling’ giver af muligheder d. 23. november, hvor Væksthus Hovedstadsregionen og Gate 21 i fællesskab har sammensat et spændende program, som kommer godt omkring med både overordnede perspektiver og mere konkrete cases. Den tidligere formand for Regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi  Flemming Besenbacher, står for det første oplæg og selv har jeg fornøjelsen af at dele mine praksisnære erfaringer med et oplæg: Lessions Learned, hvor fokus er på – hvad virksomheder skal overveje, forholde sig til og tage fat på for at komme godt igang med den grønne omstilling. Se programmet for dagen her, desuden findes her et link til et interview foretaget i forbindelse med arrangementer. Da oplægget blev filmet, er det efterfølgende muligt at se det på youtube – ved at følge dette link. 

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret

Cirkulær Økonomi i Arkitektur og Design

På udstillingen Cirkulær Økonomi i Arkitektur og Design giver forskere og studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KADK  14 konkrete, innovative bud på, hvordan arkitektur og design kan vise vejen mod en cirkulær økonomi og en mere bæredygtig verden. Omstilling til cirkulær økonomi er en nødvendighed for fremtiden. Det fremgår blandt andet af sommerens anbefalinger fra regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi, der samtidig slår fast, at Danmark har en gylden mulighed for at blive førende inden for udviklingen af nye cirkulære teknologier og løsninger. Den opgave kan og vil KADK bidrage til at løfte og derfor sættes nu yderligere fokus på det cirkulære med udstillingen og en efterfølgende seminarrække i efteråret.

RINGPå udstillingen kan blandet andet ses stolen ‘RING – Omskiftelig holdbarhed‘, som er en polstret stol, der er lavet af Ann Kirstine Riemann, kandidat fra programmet Møbel. Alle delene i RING kan skiftes ud i takt med at de bliver slidt – eller man blot får lyst til et nyt udtryk. Cirkelstolen er designet med det formål at samle forskellige bæredygtige principper. De enkelte dele af stolen repræsenterer alle en side af æstetisk bæredygtighed og er i sit hele et udtryk for cirkulær økonomi. Stolens polstrede dele er konstrueret sådan at alle materialerne let kan skilles ad, og derfor rene materiale fraktioner, som kan indgå i nye materialekredsløb og blive til materiale i nye produkter.

AI Arkitekter sætter pris på bæredygtighed – og derfor har de stiftet en pris med det erklærede mål at få byggeriets parter – arkitekterne, ingeniørerne, leverandører og entreprenørerne – til at rykke tættere sammen om at skabe bæredygtige løsninger. ”Det starter på uddannelserne og fortsætter på tegnestuerne og byggepladserne. Vi kalder det co-creation, og målet er at skabe et mere bæredygtigt byggeri, der kan inspirere verden omkring os”, sagde kreativ direktør i AI Thomas Snog, der fremhævede KADK’s treårige satsning på FN-målene – her i blandt mål 11 og 12 om henholdsvis bæredygtige byer og ansvarligt forbrug og produktion – som et vigtigt skidt i netop den retning.

Salt som emballage – til salt. Studerende Natasha Linde Krebs fra Visuel Kommunikation modtog prisen for projektet ”See Salt”, der undersøger alternative materialer til emballagedesign. Ved hjælp af havsalt er der skabt et nyt materiale, som let kan nedbrydes og genanvendes på ny. Projektet præmieres for: ”sin originale idé med at udvikle et kendt og lettilgængeligt materiale som salt til en ny form for emballage til fødevarer. Projektet har et stort potentiale for at løse de store problemer med plastaffald i både byerne og havene og kan blive et bæredygtigt alternativ til plastikemballage”.

  

Torben Holm, Sekretariatschef og Natasha Linde Krebs, studerende – foran Natashas vinderprojekt See Salt.

Udstillingen ”Cirkulær økonomi i arkitektur og design” kan ses fra 7. september og kan ses frem til 3. december 2017 i tidsrummet 9-17 og i samme tidsrum afholdes der også seminar om dette tema indenfor både arkitektur og design. Se programmet her:

CØ_KADK_seminarieraekke_oversig

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret

Conference on New Business Models

At the 2. conference on New Business Models in Graz, Austria, opening keynote speaker Maurits Groen really impressed by showing how he is really doing it, and not just talking about it. He presented the business model behind the company WAKA WAKA with the vision: To share the sun, – a project putting off-grid power users on the map in both developed and developing countries. Check out the site and shop – and the blog.  Maurits also presented another company with an interesting developing story and a community based business model. Facing a world with an increasing amount of mouths to feed, the chicken farm KIPSTER is looking for at fairer way to do this, and have turned words into deeds. Both of these company stories made the participants stand up and clap enthusiastically.

Antony Upward the 2. keynote speaker, introduced himself with the cross-fertilized titel: Pracademic … and right away got my attention, since I strongly believe, we need to look up from our professional silos, crossover, reach out and make connect with different thinking minds, with other perspectives and experiences – to develop new business models and to leverage as a specie. Antony reflected on the importante of a new normativ in business modeling and addressed the issue of – what are we actually aiming for? He pointet to the importances of getting this right from the start, for us not to spend time doing less bad, when we might have the potential to do it right. What goals are we setting for enterprises working with their new business models? How do we define succes? And down to words. What do we call it? Antony pointed to our present aiming for sustainability, – and asked is this it? Is this fun? Or should we reach higher? and aim for a flourishing world, as being proposes, inspired by John R. Ehrenfeld and his book: Sustainability  by Design. Please now all readers; we are invited to consider and elaborate on this: What to call it ? And if flourish in the word, then what would you call this in our mother tongue? In Danish flourish could be: blomstere, or: trives. Personally, I feel it tents to be a bit more poetic and maybe ‘sweet’ than the English word flourishing. But what do you think, – please translate flourish into Danish or your language and propose your suggestion for: How do we define and describe the succes we want and work for?

1 Comment

Filed under Ikke kategoriseret

First loop

In 1976 Walter Stahel and Genevieve Reday sketched the vision of an Economy in loops – a Circular Economy and its impact on job creation, economic competitiveness, resource savings and waste prevention. It was in the form of a research report to the European Commission in Brussels, called ‘The Potential for Substituting Manpower for Energy’. The report was later published in 1982 as a book “Jobs for Tomorrow, the Potential for Substituting Manpower for Energy”. And still today the factors from this report are commonly referred to as – the three pillars of sustainable development: ecologic, economic and social compatibility.

In 1982 the Product-Life Institute was formed as a not-for-profit, independent and virtual organisation domiciled in Geneva, Switzerland. It is the oldest consulting organisation on sustainable strategies and policies in Europe. With a main objective that is to open new frontiers of economic development towards a Performance Economy, which focuses on selling services / performance instead of goods in a circular economy, internalising all costs. To achieve this, it combines technical, system design and commercial innovation primarily within a regional economy and develops business models of remarketing goods (reuse), product-life extension of goods and components (e,g. remanufacturing and technological upgrading) in order to create local jobs, increase resource husbandry and prevent waste.

In a 1989 report to the Ministry of the Environment of Baden-Württemberg, Stuttgart, entitled Long-life goods and material recycling, Stahel demonstrated the competitive advantages of longer product-life strategies in a loop economy, compared to recycling, and the impact of appropriate industrial design. The three case studies of this report are still shown on the www.product-life.org website and have achieved the highest numbers of hits in the past.

Please visit the homepage of the ‘Godfather’ of the Circular Economy’ – at the Product Life Institut and see Stahels exciting work most of it from before the real rise and spread of the internet – and maybe therefore unknown to many?

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret

Kalundborg Symbiosis, an industrial ecosystem

The Kalundborg Symbiosis is an industrial ecosystem, located in Kalundborg on ‘Sjælland’ in Denmark about 1 hour drive from København. Here the residual product of one enterprise is used as a resource by another enterprise, in a closed cycle. See how it works here. This Symbiosis came into being as a result of private conversations between a few enterprise managers from the Kalundborg region in the ’60s and ’70s. Yes, it is that old! Since then, it has developed based on good collaboration between employees of the businesses involved and is now a local collaboration where public and private enterprises buy and sell residual products, resulting in mutual economic and environmental benefits.

Now Kalundborg Symbiosis is increasing the use of surplus energy with a new biogas plant to convert residual energy from Novo Nordisk and Novozymes to green biogas. The establishment of the plant starts in March 2017, and will begin production next spring. The plant will convert about 300,000 tons of biomass residuals per year and produce about 8 million m3 green biogas – which is equivalent to the consumption of 5,000 households. The green natural gas from symbiosis project will also displace natural gas equivalent to 17,000 tons of CO2 per year. Read more here.

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret

Advisory Board on Circular Economy

The government will boost the circular economy and has appointed an Advisory Board comprised of 12 business leaders with Besenbacher from Carlsberg as chairman. Before the summer 2017 the Advisory Board is suppose to give the Government recommendations on how it can support Danish industry’s transition into circular economy and thus contribute to better recycling of materials and increase recycling, which can enhance growth and yield gains for environment and climate.

On the 23. of March a large group of people with different approaches to the area attended an all-day event with break out sessions and contribution to the forthcoming recommendations. A very intense and interesting day.

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret

UNs 17 SDGs at KADK

The Royal Danish Academy of Fine Arts: KADK – have chosen UN’s 17 Sustainable Development Goals: the 17 SDGs –  as their leading agenda for the next 3 years. That is a brave, vice and necessary decision, because it will prepare the students for the world that is coming. Even if we do not like it – WE NEED TO CHANGE HABITS, and the faster the better. The 17 SDGs is the work of all UNs 193 countries, that has agreed on, and worked out this new revitalized global partnership for sustainable development. Personally I am moved by the thought, that this was possbile and now we all need to act on this. KADK is doing their part by devoting to developing design and architecture that can contribute to a more sustainable world. Below a pix from the openning conference at KADK with among other interesting speakers; former UN Secretary General Mogens Lykketoft from Denmark.

In collaboration with Mandag Morgen Sustainia, KADK intends to show how the UN global goals can be realised in practice, whilst creating the basis for a new era of growth within Danish design driven by innovative solutions that respond to national and global problems.

And KADK is alone. More organisations and institutions are being inspireret by the 17 SDGs. Like the Norwegian Center for Design and Architecture, they have made ‘The Oslo Manifesto’. Check is out, join them.

 

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret

The Circular Way

In just one week I have attended 3 / three! conferences about sustainability and the circular economy in Denmark. Change is needed and this topic is hot.

The Circular Way

At the 24. of January in the heart of the Copenhagen at the Danish Parliament; Christiansborg Palace – the Danish Design Council and the Confederation of Danish Industry (DI) hosted an afternoon conference about the role of design in the circular economy.  The Circular Way have the intention to let Danish companies know, that they can benefit from designers who can ‘think circular’, thus improving and optimizing their current production. It was done in a mix of inspiring talks from among others: Stephanie Hubold from Ellen MacArthur Foundations and the Danish politician Ida Auken, and students presenting the outcome of three Hackathons targeted different industrial.

 

 

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret

Nytårs OPRÅB!

KOM NU!  Brug dine indkøb – brug dine penge til at ‘stemme med’. Virksomhederne har utrolig stor magt i vores samfund og verden. Men du besidder den ultimative magt, vær bevidst om det og brug den! Stem på virksomheder der gør en forskel, når du handler.

Jeg ved godt, at dette opråb nok virker desperat, men jeg synes egentligt at det er helt i orden, for situationen er alvorlig og kalder på det. Der er brug for HANDLING nu. Og pointen herfra er, – at det både er MIG og DIG og alle andre, der kan og skal gøre sit bedste for dermed at medskabe forandring. Den sker ikke uden os … dig og mig …

Vores forbrugsmønstre har skabt et ressourceforbrug som kloden ikke kan følge med i, og vi står derfor overfor MEGA store udfordringer og klart i kategori wicked problem. Og hvis du tænker; ‘åh, jeg er jo bare en lille lort i noget meget stort’ (Tor Nørretranders om mennesket i universet) – så har du ret, men hvis det så får dig til at tro, at du ikke kan gøre nogen forskel! Så er jeg ikke enig. For vi kan forener vores intelligens og bevidsthed og udrette det vildeste. Prøv bare at kigge bagud, – jo vi kan godt. Og det er netop derfor, at vi nu alle sammen skal bidrager, både med hjerne-kraft og købe-kraft, for sammen kan vi ændre kursen på vores fælles supertankers destination.

Husk – hvert skridt er på en vej. Hvert køb tæller.  Køb færre ting, i bedre kvalitet.

Rigtigt godt nytår. Make it happen in 2017

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret