Monthly Archives: marts 2020

tik TAK tik TAK tik TAK

Projekt ‘The Time Is Now’ (arb.titel) har modtaget støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design fra puljen ”Dansk kunsthåndværk og design til USA”. Yeha! Legatet skal anvendes til at udvikle et dansk spor i projektet i løbet af sommeren, inden jeg til efteråret forhåbenligt … skal udfolde projektet yderligere og dyrke et amerikansk spor med epicenter i 18th Street Art Center.

Jeg er selvsagt super taknemmelig for denne mulighed for at arbejde med netop dette projekt i disse underlige Corona-tider, hvor dybsindighed får plads og ro til at slå rod i mange og situationens alvor får os til at overveje, – hvad der egentligt er vigtigt i vores liv. Af hjertet tak til Statens Kunstfond for denne mulighed.

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret

Støtte til grøn omstilling

Danske virksomheder kan nu søge ”Grøn og Cirkulær Omstilling” som er Erhvervsstyrelsens nye program til grøn omstilling af danske SMV’er. Hvis I ønsker at søge om optagelse, assisterer jeg gerne med ansøgningsprocessen. Virksomheder der antages til programmet modtager op til 90.000,- i støtte til rådgivning. Design Henriette Melchiorsen har tidligere rådgivet virksomheder i ligende programmer og med baggrund i et stort netværk benyttes underleverandører til udvalgte delopgaver, som falder udenfor egne kompetencer. Tværfaglighed skaber diversitet og styrker løsningen.

Kontakt mig gerne for en snak om mulighederne.

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret