ASK & ACT

On this page you find methods to work with and learning about sustainability. Mostly made by cleaver people around the world and a few made by myself. Some references are in English, some in Danish.

På denne side er der fokus på metoder til at udvikle og arbejde med bæredygtige løsninger og cirkulær økonomi. Nogle af værkstøjerne er udviklet af kloge folk rundt om i verden, og et par stykker er udviklet af gode samarbejdspartnere og mig selv. Noget er på dansk og noget engelsk.

ASK & ACTDE GRØNNE METODEKORT / The Green Methods Cards

Betaversion af ‘De Grønne Metodekort’. Der søges finansiering til opdaterede version som fysiske kort og som en app.

De grønne metode kort er tiltænkt udviklingsfasen af nye produkter. Grundideen er, at du skal stille spørgsmål (ASK), som du selv og evt den virksomhed du samarbejder med skal finde svar, så der efterfølgende kan handles (ACT) på denne viden. Kortene skal gerne ‘hjælpe dig’ med at stille de gode, grønne, relevante og hensigtmæssige spørgsmål undervejs i udviklingsprocessen, så du ledes til at finde mere grønne og bæredygtige løsninger. Vi ved fra forskning af 80-90% af et produkts miljøimpact besluttes i udviklingsfasen, (Graedel, T. E., Reaves Comrie, P. and Sekutowski, J.C. (1995), Green product design, AT&T Technical Journal., November/December, pp18-25). Derfor giver det rigtig godt mening at have fokus på dette allerede fra starten af udviklingen af et nye produkt.

Kortene har designer Tobias Tøstesen og jeg udviklet sammen og de er baseret på den viden, vi hver især har erhvervet igennem arbejde med bæredygtig udvikling og grøn omstilling af virksomheder. Der foreligger en mindre mængde af kortene i betaversionen og vi har en ny version af kortene på vej, som nu skal findes finansiering til at udgivelse både som hard-version og som app.

VÆRDIKÆDE SPIL / brikker

Værdikæde brikkerne startede jeg på at udforme, da jeg var projektleder for projekt Fokuserede Værdikædesamarbejde hos innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster. Her hjalp vi virksomheder med at indkredse cirkulære forretningsmuligheder og det krævede et godt overblik over værdikæden. For at hjælpe virksomhederne til at få det overblik og tydeligere se helheden og finde evt blinde spots i leverandør led og -kæde blev brikkerne udformet. En anden særlig interessant styrke ved kortene er muligheden for at lege med (værdi)kæden og undersøge om der kan skabes lukkede kredsløb, som jo netop er det vi ønsker for at skabe cirkulær økonomi.

THE FLOURISHING BUSINESS MODEL

The Flourishing Business Canvas is an element in a longterm flourishing plan for earth called The Flourishing Enterprise Innovation. Please check out their toolkit and canvas.