ASK & ACT

På denne side er der fokus på metoder – altså hvordan – vi kan udvikle og udarbejde mere bæredygtige løsninger og cirkulær økonomi. Her nævnes og henvises til værkstøjer, der kan støtte sådan udviklingsprocesser. Nogle tooles er udviklet af dygtige mennesker rundt om i verden, og et par stykker er udviklet af mig selv i selskab med samarbejdspartnere. Noget er på dansk og noget engelsk hvilket reflektere ophavssted.

On this page you find methods to work with and learning about circular economy and sustainability. Made by cleaver people around the world and a few made by myself. Some references are in English, and some in Danish.

ASK & ACTGreen Method Cards / GRØNNE METODEKORT

Betaversion af ‘De Grønne Metodekort’. De findes for indeværende som fysiske kort som er afprøves ved en lang række forskellige lejligheder. Der søges finansiering til at sende dem i en digital online version, så brugere kan tilgå dem med mobil / iPad og også kan bidrage til videre udvikling af kortenes indhold..

De grønne metode kort er tiltænkt udviklingsfasen af nye produkter. Grundideen er, at du skal stille spørgsmål (ASK), så du selv og evt den virksomhed du samarbejder med finder svar, så der efterfølgende kan handles (ACT) på denne viden. Kortene er en ‘hjælpe’ til dig til at stille de gode, grønne, relevante og hensigtmæssige spørgsmål undervejs i udviklingsprocessen, så du ledes til at finde mere grønne og bæredygtige løsninger. Vi ved fra forskning af 80-90% af et produkts miljøimpact besluttes i udviklingsfasen, (Graedel, T. E., Reaves Comrie, P. and Sekutowski, J.C. (1995), Green product design, AT&T Technical Journal., November/December, pp18-25). Derfor giver det jo rigtig godt mening at have fokus på dette allerede fra starten af udviklingen af et nye produkt.

Kortene har designer Tobias Tøstesen og jeg udviklet sammen og de er baseret på den viden, vi hver især har erhvervet os igennem arbejde med bæredygtig udvikling og grøn omstilling af virksomheder. Der findes idag 5 sæt af kortene i betaversion, og vi har en ny revideret version af kortene, og vi søger nu finansiering til at udgivelse den nye version af kortene i digital version som kan tilgået online og på sigt også en opdateret hard-version.

VÆRDIKÆDE SPIL / brikker

Værdikæde brikkerne startede jeg på at udforme, da jeg var projektleder for projekt Fokuserede Værdikædesamarbejde hos innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster. Her hjalp vi virksomheder med at indkredse cirkulære forretningsmuligheder og det krævede et godt overblik over værdikæden. For at hjælpe virksomhederne til at få det overblik og tydeligere se helheden og finde evt blinde spots i leverandør led og -kæde blev brikkerne udformet. En anden særlig interessant styrke ved kortene er muligheden for at lege med (værdi)kæden og undersøge om der kan skabes lukkede kredsløb, som jo netop er det vi ønsker for at skabe cirkulær økonomi.

THE FLOURISHING BUSINESS MODEL

The Flourishing Business Canvas is an element in a longterm flourishing plan for earth called The Flourishing Enterprise Innovation. Please check out their toolkit and canvas.